UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

 

UREDBA O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU

 

BAZA PITANJA SA TAČNIM ODGOVORIMA IZ OBLASTI KOMPETENCIJE - ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE