REŠENJE O UPISU UNIJE SINDIKATA U REGISTAR SINDIKATA
POTVRDA O IZVRŠENOJ REGISTRACIJI I DODELJENOM PIB-U
OBAVEŠTENJE O RAZVRSTAVANJU
OBRASCI ZA UPIS SINDIKALNE ORGANIZACIJE